På golvet i ateljé 9

Fläckar och kopior av fläckar på golvet i min ateljé.