Holmgårdsvägen 34

2010

Tillsammans med Ellakajsa Nordström

Under två veckor hade vi tillgång till en tom lägenhet i Täby, Stockholm. Här samlade vi spår av tidigare hyresgäster. Genom att göra frottageteckningar av golven blev skrap och skräp tydliga. När vi kokade vatten vid fönsterrutorna framträdde smutsen. Under en av våra arbetsdagar bevittnade vi när lägenheten blev inspekterad och i den upprörda dialogen mellan hyresvärd och tidigare hyresgäst blev det uppenbart att de spår vi ville uppmärksamma också var viktiga för maktrelationen dem emellan.

Arbetet har visats på Konsthall C i utställningen Hem ljuva hem

stillbild från video

stillbild från video,nedan ett utdrag av en transkription av dialogen