I am not blind

2013

(Lyssna helst i hörlurar)

Platsspecifikt ljudverk. Del av utställningen Cuth, curerad av Gayle Meikle.

Queens Park Railway Club, Glasgow