Skymningslandet

2013

En föreställning i två akter, en audiovisuell vandring i och utanför en lägenhet i södra Stockholm. Det vardagliga återpupplevs, förstärks, förändras till något teatralt, felplacerat, osäkert. En enkel rutin upprepas, ljud och rörelse felplaceras och förvirras och publiken blir till slut själva föreställningens centrum.

Tillsammans med Ellakajsa Nordström