Bostad sökes - Ungdomen har blivit tråkig

2011

Ljudverk 9min

En uppräkning av hur personer som söker bostad på blocket beskriver sig själva.