Bostad sökes

2010 - pågående

Ett undersökande arbete om bostadsbristens personliga konsekvenser och absurditeter.

Installation på Konstfacks vårutställning 2011